18 آبان 1398

سیستم یکپارچه سرمایش، گرمایش خانگی

سیستم یکپارچه سرمایش ، گرمایش ، آبگرم مصرفی فیلتراسیون هوای تازه  کنترل رطوبت

یک راه حل مطمئن مخصوص آپارتمان ها و واحدهای مسکونی ست برای شمایی که به تهویه مطبوع ، ایمنی و سلامتی اهمیت می دهید.

این سیستم برای شما چه کار میکند؟

هوای سرد یا هوای گرم  تولید شده توسط دستگاه را از طریق کانال کولر وارد فضاهای مورد نظر می شود و از طریق یک دریچه برگشت بعد از اضافه شدن درصدی هوای تازه با مخلوط هوای برگشتی و عبور از فیلتر مناسب وارد دستگاه شده و نهایتا با سرد و گرم شدن مجدد تا دمای مورد نظر، این گردش هوا ( سیرکولاسیون ) ادامه پیدا میکند، همچنین این دستگاه آبگرم بهداشتی منزل را بطور مداوم تامین نموده و درصورت تنظیم رطوبت دستگاه بطور خودکار تمامی منزل مسکونی را با درصد رطوبت یکنواخت میسر می سازد.

این سیستم چه مزایایی دارد؟

به لحاظ ایمنی در داخل فضای مسکونی ، احتراق قابل توجهی وجود ندارد.

عدم خطرات ناشی از نشت co

یکنواختی دما به جهت گردش اجباری هوا

تزریق مداوم هوای تازه فیلتر شده به داخل فضای مسکونی و نشاط آوری فوق العاده برای حفظ تندرستی

افزایش فضای مفید در آشپزخانه به جهت حذف پکیج

کنترل دمای هوای فضا و رسیدن سریع تر به دمای آسایش و صرفه جویی واقعی در مصرف انرژی

انجام سرویس های دوره ای و باز بینی و تعمیرات بیرون از فضای مسکونی

انتخاب انواع فیلتراسیون برای آلاینده ها

کنترل رطوبت دلخواه

برگشت به بالا